De Laika

TajgaLaika (meervoud Laiki) is een verzamelnaam voor een aantal Russische gebruikshonden rassen.

Sinds mensenheugenis zijn laiki en laikatype honden begeleiders van jagers, herders en nomaden uit verschillende regio’s oost Siberië t/m de Europees Rusland.

De Laika was een gebruikshond ontstaan door strenge natuurlijke- en menselijke selectie. Resulterend in een hond met een uitstekende constitutie, een aangenaam karakter, scherpe reuk- zicht-, en gehoorzintuigen, hoge intelligentie en snelheid.

De Laika was geschikt voor het volbrengen van verschillende taken zoals; bewaken, drijven, trekdier, maar met als hoofdtaak de jacht. De Laika werd gebruikt voor vele soorten wild; van eekhoorn tot beer, afhankelijk van de regio.
Naast het opsporen van het wild is het de taak van de Laiki het stellen van het wild tot de jager de prooi kan naderen. De laiki wordt o.a. ook gebruikt voor de jacht op waterwild.

Zijn ongecompliceerdheid in onderhoud en zijn universele bruikbaarheid resulteerde in een grote populariteit in het land van oorsprong. Hij is daar dan ook de meest verspreide inheemse hond.

Van oorsprong had iedere regio zijn eigen laika type afhankelijk van het plaatselijk gebruik.
De honden hadden overeenkomstige kenmerken maar verschilde in uiterlijk afhankelijk van hun taken waren ze groter of kleiner.

Sinds 1947 heeft men een indeling in 6 afzonderlijke laika-rassen vastgesteld waarvan er tegenwoordig 3 F.C.I. erkent zijn, te weten:

  • De West-siberische Laika
  • De Oost-siberische Laika
  • De Russisch-europese Laika.

De 3 niet door de F.C.I. erkende rassen zijn:

  • De Karelo Finse Laika
  • De Jezdoraja Laika
  • De Nenezker Laika

Binnen de huidige Laikarassen zijn er door hun gevarieërde oorsprong en gebruik, nog brede mogelijkheden in verschijningsvormen.
Ook de standaard draagt hier aan bij door bijv. een brede kleurvariatie en afmetingsonderscheid te accepteren.
Dit ontbreken van een te sterke uniformiteit in uiterlijk kan resulteren in een niet al te grote “Westerse Show” populariteit en zodoende bijdragen, samen met de strenge natuurlijke omstandigheden en werkselectie in het land van oorsprong, aan het gezond houden van deze nog zeer oorspronkelijke honden.

De Laika is geschikt voor barre weersomstandigheden kenmerkend voor het Russische landklimaat; strenge winters, hete zomers. De vacht verhaard in het voorjaar en najaar sterk en bezit een zeer goed isolerend, vuil en waterafstotend werking. Zijn hele uiterlijk is gebaseerd op een optimaal volbrengen van zijn oorspronkelijke taken in de natuur en straalt kracht en beweeglijkheid uit.
Zijn niet te zware bouw en soepele beweeglijkheid stellen hem in staat zeer lenig en snel te reageren bij een aanval van wild en gedurende lange tijd met de jager op pad te zijn en vele kilometers af te leggen waarbij de hond deels zelfstandig jaagt, deels contact behoudt met de jager.
De oorspronkelijke jachtproeven bestaan dan ook vaak uit een combinatie van verschillende disciplines waaronder: opzoeken, stellen, apporteren (ook uit water) en gehoorzaamheid.

TomDe eerste, in Nederland geimporteerde Laika, was de in 1987 te Tomsk, voormalig USSR, geboren, Tom ( eigenaar: Chris Eisenga). Samen met Pichta en Taiga, bleek deze pionier in alle facetten een uitstekende vertegenwoordiger van zijn ras. Hij was een zich zeer sociaal gedragende goede werkhond, welke vele nationale-, internationale- , Europese- en wereldkampioenschappen behaalde. Na enkele jaren de enige Laiki in Nederland geweest te zijn, nam het aantal Laiki vervolgens druppels gewijs toe.
De toename bestond uit importen en fok van eigen bodem , het eerste nest in Nederland was in 1995, kennel Arctic Legend van Chris Eisenga.

De Laika blijkt zich prima aan te passen aan de Nederlandse klimatologische omstandigheden. Hij is vriendelijk gezelschap met een aangename dosis waakzaamheid waarbij zijn luide stem opvalt.
Hij is zeer rustig in huis, geschikt reisgezelschap en heeft een groot aanpassingsvermogen.
Hij is geschikt voor sporten als gehoorzaamheid en speuren maar essentieel voor de Laiki is aandacht en beweging.
Hij moet buiten veel actie mogelijkheid krijgen en kilometers kunnen maken om in zijn element te zijn. Dit kan zijn los rennend in het veld, aangelijnd aan de fiets of als sledehond. De Laika is beslist niet geschikt voor permanente kennelhouding maar hoort bij zijn gezin. Waarbij hij ongeschikt is voor een gezin bestaande uit 2 fulltime werkende personen.
Ondanks zijn natuurlijke jachtdrift blijkt, indien goed begeleid tijdens de opvoeding, de Laika prima samen te kunnen leven met andere huisdieren.

Indien men de Laika veel aandacht, veel beweging, en een persoonlijke consequente opvoeding geven kan, is de Laika een zeer prettig, speels gezelschap; een maximum aan natuur in een maximum aan hond.

C. Eisenga en J. van de Vlasakker
“ Spineusart”
5580 Wavreille, Belgique.
0032-84378805

Voor meer informatie kunt U kontakt opnemen met Taiga ( Laika club Nl. i.o.):

H. van Berne van Hoof
3e Haagstraat 88
5707 VG Helmond
Nederland
Tel.:0031-492-527029
E-mail: Hetty@vanberne.demon.nl


~~~~~~~~~~~~

Copyright: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk,fotokopie,microfilm of op welke andere wijze dan ook,zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nederlandse Laikaclub Taiga