West Siberische
Oost Siberische
Russisch Europees
Laika's in Aktie

West Siberische Laika

Belukha Igrooshka of Arctic Sobaki
Belukha Igrooshka of Arctic Sobaki --->

Ayaluk Igor of Arctic Sobaki (Ned,Lux en wereldkampioen)
<--- Ayaluk Igor of Arctic Sobaki
(Ned,Lux en wereldkampioen)

Ayaluk Igor of Arctic Sobaki (Ned,Lux en wereldkampioen)
Ayaluk Igor of Arctic Sobaki
(Ned,Lux en wereldkampioen) --->

Misjko<---- Misjko Kara-Kitáj Frukt (Ned Kampioen)
MisjkoMisjko Kara-Kitáj Frukt (Ned Kampioen) ---->

Misjko<---- Misjko Kara-Kitáj Frukt (Ned Kampioen)
MisjkoMisjko Kara-Kitáj Frukt (Ned Kampioen)---->

Almaz Dewoesjka of Arctic Sobaki
<--- Almaz Dewoesjka of Arctic Sobaki
Borr of Arctic Sobaki
Borr of Arctic Sobaki --->

Bagay Inguz of Arctic Sobaki
<--- Bagay Inguz of Arctic Sobaki
Jarki, Inguz en Borr. Vader en zonen.
Vader Jarki en zijn zonen Inguz en Borr --->

In de voetsporen van vader
<--- In de voetsporen van vader


West Siberische
Oost Siberische
Russisch Europees
Laika's in Aktie

~~~~~~~~~~~~

Copyright: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk,fotokopie,microfilm of op welke andere wijze dan ook,zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nederlandse Laikaclub Taiga