Welkom

Tajga

TAIGA Laika club Nederland i.o.

Sinds de introductie in 1989, door Chris Eisenga, van de Laika in Nederland, zijn het aantal Laiki en zijn eigenaren, langzaam maar zeker gestegen.
Evenredig daar aan is de vraag naar: informatie, communicatie, begleiding en activiteiten, ook toegenomen.

Het voorlopige bestuur van Taiga l.c.n. i.o. bestaat uit een team welk momenteel al geruime tijd ervaring heeft met laiki en reeds langere tijd onderling samenwerkt. Men beoogd een zo breed mogelijk spectrum aan service te kunnen aanbieden.

Het team bestaat uit mensen welke o.a.:

  • 40 jaar ervaring hebben binnen de kynologie, zowel op nationaal, als ook op internationaal vlak.
  • Ruime fok- en werkervaring hebben.
  • Importervaring uit diverse landen.
  • Erkende gedragsdeskundige en Instructrices.
  • Door R.v.B. Nl. erkende kynologe.
  • Door R.v.B. Nl. erkende exterieur en bewegingsleer keurmeester.

Wandelingen, mensen werden geinformeerd en begeleid m.b.t.: jacht, speuren, sledehondensport, tentoonstellingen.
Er werd een inventarislijst opgemaakt, dekadviezen gegeven, geholpen bij importeren, honden herplaatst en medische problemen begeleid en informatie gegeven.
Ook werden nestbezoeken uitgevoerd en fokkers begeleid.

Er bleek een grotere behoefte aan clubvorm dan voorzien, en Taiga l.c.n. i.o. heeft aangetoond een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het instant houden en de opbouw van het Laikabestand in Nederland.

Het prefix Taiga, is niet alleen gekozen ter nagedachtenis aan de stammoeder van het Nederlandse Laikabestand, maar ook als verwijzing naar het oorspronggebied van deze hondentypen: de Taiga’s, de drassige naaldwouden van Siberie, het gebied dat deze honden heeft vormgegeven tot wat ze heden zijn:
EEN MAXIMUM AAN NATUUR, IN EEN MAXIMUM AAN HOND.

C. Eisenga en J. van de Vlasakker
“Spineusart”
5580 Wavreille, Belgique.

Taiga l.c.n. i.o. heeft, om optimaal te kunnen functioneren, zoveel mogelijk medewerking en informatie nodig. Zij is altijd geinteresserd in Uw bijdrage hieraan.
Heeft U interesse in de Laika kunt U contact opnemen met:

H. van Berne van Hoof
3e Haagstraat 88
5707 VG Helmond
Nederland
Tel.:0031-492-527029
E-mail: Hetty@vanberne.demon.nl


~~~~~~~~~~~~

Copyright: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk,fotokopie,microfilm of op welke andere wijze dan ook,zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nederlandse Laikaclub Taiga